Formy

Źródło: Lee, Kyong Myong & Nowicki, Dariusz. "Taekwondo - sport olimpijski i sztuka samoobrony." Alma-Press. Warszawa, str. 129-131.

 

       Taekwondo jest sztuką dynamiczną, która rozwija się i zmienia cały czas. Podobnie jest z poomse, które także zmieniały się w trakcie rozwoju tej sztuki walki. Najstarszymi usystematyzowanymi ćwiczeniami formalnymi w taekwondo są dwadzieścia cztery ćwiczenia nazywane Hyong, opracowane przez mistrza Choi Hong Hi. W początkowym etapie rozwoju taekwondo Choi Hong Hi chciał, aby stały się one obowiązkowe dla wszystkich szkół taekwondo. Spowodowało to wiele nieporozumień w ruchu Koreańskiego Związku Taekwondo, gdyż inne szkoły również chciały mieć swój udział w opracowywanych ćwiczeniach formalnych. Mistrza Choi Hong Hi zmuszono do ustąpienia, a następnie opracowano nowy zbiór ośmiu ćwiczeń formalnych noszących nazwę Palgue.

       Nazwa Palgue nawiązuje do tradycji filozoficznych Wschodu. Jednym z najstarszych dzieł filozoficznych Wschodu jest „Księga Przemian" (po koreańsku Juyok), która opisuje między innymi osiem podstawowych fenomenów - Palgue, które w swym wzajemnym oddziaływaniu odzwierciedlają wszystkie procesy zachodzące w świecie.

       Koncepcja Palgue obejmuje różne symbole, pojęcia i wyobrażenia, które kontrastują ze sobą ale jednocześnie tworzą harmonijną całość: niebo i ziemia, mężczyzna i kobieta, jasność i ciemność itp. Świat Palgue polega na ciągłych przemianach i wspólnym działaniu tych ośmiu podstawowych elementów.

       Zastosowanie tej filozofii w taekwondo znajduje swój wyraz w ćwiczeniach Palgue. Poprzez te poomse uczeń poznaje podstawowe zasady taekwondo oraz ich charakterystyczne cechy związane z przemianą i współdziałaniem oraz konfliktem i harmonią. Zgodnie z tymi zasadami Palgue zawierają tradycyjne techniki taekwondo oparte na sile lub szybkości oraz wykonywane po linii prostej lub po okręgu.

       Z czasem mistrzowie głównych szkół taekwondo opracowali zbiór nowych ćwiczeń formalnych odpowiadających kierunkowi rozwoju taekwondo. Te nowe poomse nazwano Taeguk - „ tae" oznacza wielkość a „ guk" wieczność. Nie posiadając formy, początku ani końca, Taeguk symbolizuje pochodzenie wszelkiego buty. W skład Taeguk wchodzi osiem podstawowych symboli uznawanych za osiem znaków władzy, z których cztery znajdują się w godle państwowym Republiki Korei.

       Ćwiczenia formalne Taeguk są tak ułożone, że diagramy ruchu (tzw. ścieżki) odpowiadają swym kształtem tym symbolom. Od strony technicznej poomse Taeguk charakteryzują się tym, iż przygotowują do wolnej walki poprzez naukę wysokich postaw, szybkich ruchów, które są często połączone z obrotami ciała.

       [...]

 

Symbolika poomse Taeguk

 

___________________

 

 

Symbolika Hyong (Tul)